Praktiline ajajuhtimine

Olen korraldanud praktilise ajajuhtimise koolitusi Eestis ja väljaspool rohkem kui paarisajale organisatsioonile. Seda nii era- kui avalikus sektoris, eesti ja inglise keeles.

Miks ma arvan, et mul on sel teemal midagi õelda? Ajajuhtimine on minu hobi, millest kirjutamise raames olen tutvunud lugematul hulgal uuringutega inimeste käitumise, füsioloogia, aju- ja uneuuringute ja muudes huvitavates valdkondades. Ajajuhtimine pole eraldi teadus, vaid pigem arusaam, et miks inimesed teatud situatsioonides just nii käituvad ja kuidas saaks seda käitumist muuta soovitud suunas?

Nii on välja kujunenud Praktilise ajajuhtimise koolitused, mida viin läbi kas täispäevastena või soovi korral lühematena, kuni konverentside raames lühiesinemisteni välja.

Koolituse sisu

Ajajuhtimise koolitus on suunatud inimestele, kellel tuleb igapäevaselt teha otsuseid oma aja kasutamise kohta – spetsialistid, kontoritöötajad, juhid, jt. Koolituse käigus jagatakse osalejatele näpunäiteid oma töise aja paremaks korraldamiseks.

Osalejatele tutvustatakse aja efektiivse kasutuse põhimõtteid: ajajuhtimise protsessi etapid, eesmärgistamine, SMART eesmärgid, päeva planeerimine, Pareto reegel, 2-min reegel ja teisi võtteid. Lisaks omandavad osalejad oskused praktiliste situatsioonidega toimetulekuks – kuidas käituda ootamatute külastajatega, kuidas kasutada e-maile ja suhtlusprogramme (Slack/Teams) efektiivsemalt), kuidas lõpetada telefonikõnesid ja kuidas valida sõnumi edastamiseks kõige efektiivsem vahend. Muuhulgas käsitletakse tänapäeval levinud katkestuste probleemi, arutatakse koos oma organisatsiooni ajaraiskajatega toimetulemist ja räägitakse koosolekute asjalikumaks muutmisest. „Kolmandik koosolekutel veedetud ajast on ajaraiskamine“ – ütleb levinud rusikareegel. Samas on võimalik kasutada uudseid ja lihtsaid kaasaegseid võtteid ja nippe koosolekute efektiivsemaks muutmisel.

Koolituse käigus saavad osalejad analüüsida oma ajakasutust, teha testi. Koos arutatakse meetodeid, mis aitavad vältida tegemata töökuhjade tekkimist ning aitavad lahendada pooleliolevaid projekti ja tööülesandeid. Koolitaja tutvustab 5-minuti reeglit, tegevuse 4 võimaliku etapi reeglit, „konna söömist“ (miks ja kuidas teha mittemeeldivaid asju), füsioloogiliselt aktiivset aega, 30-minutilist kontrollitava aja perioodi, enesepremeerimist ja teisi võtteid, mis kõik aitavad vähendada edasilükkamist ja suurendada produktiivsust.

Koolituse jooksul viiakse läbi ajurünnakuid ja praktilisi harjutusi, kus osalejatel on võimalik arutada reaalsete igapäevaste probleemide üle.

Koolituse ülesehitus tagab selle, et koolitusest saab kasu nii algaja aja- ja koosolekute juhtija kui ka kogenud spetsialist, kes juba kasutab endale sobivaid meetodeid.

Täpsema info jaoks palun vaata koolituse kirjeldust lehel www.hal.ee. või võta ühendust emaili kaudu (vt paremal).

Head ajajuhtimist!

Ardo Reinsalu

Ajajuhtimine on minu tõsine hobi, sest mulle pakub huvi inimeste käitumine igapäevastes situatsioonides. Sellega seoses olen kirjutanud raamatud "Ajajuhtimine argipäevaks" ja "Praktiline ajajuhtimine" ning jagan näpunäiteid selle kõige kallima ressursi - aja - paremaks kasutamiseks.

Kui soovid oma organisatsioonile koolitust või lühemat motivatsiooniesinemist, saada mulle kiri ardo at ajajuhtimine.ee aadressile.

Lisalugemist

Ajajuhtimine Facebookis.

Kodukontori näpunäited.